Ds. Visscherprijs

De Ds. Visscherprijs wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle dissertatie heeft gepubliceerd op het gebied van (de ondersteuning van en de zorg aan) mensen met een verstandelijke beperking.

De Ds. Visscherpijs 2018

Op donderdag 22 maart 2018 werd de prijs voor de twaalfde maal worden uitgereikt. Personen, die in aanmerking willen komen voor de prijs, of zij, die anderen voor de prijs willen voordragen, werden uitgenodigd publicaties in te zenden. De prijs is een initiatief van het Ds. J.A. Visscherfonds, in samenwerking met NTZ (Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen) en Koninklijke Van Gorcum.

Uit de inzendingen selecteert de jury drie proefschriften die voor de prijs worden genomineerd. Uit de genomineerden draagt de jury vervolgens een winnaar van de Ds. Visscherprijs voor. De toekenning van de prijs vindt plaats door het bestuur van het Ds. J.A. Visscherfonds. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 10.000 netto. Voor de genomineerden, die als tweede en derde worden verkozen, zijn prijzen van € 3.000 netto beschikbaar.

Beoordelingscriteria

Voor beoordeling kwamen in aanmerking proefschriften op het terrein van de zorg aan en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, die zijn verdedigd in de periode van 1 november 2015 tot 1 november 2017.

De dissertatie moet een wetenschappelijke verhandeling zijn met een toegepast karakter. Met dit laatste wordt bedoeld dat de onderzoeksresultaten van praktische betekenis zijn voor de zorg aan en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, en/of de verbetering van hun maatschappelijke positie. De ingezonden publicaties zullen naast hun wetenschappelijke impact ook worden beoordeeld op de criteria van toegankelijkheid, originaliteit en maatschappelijke relevantie.

Verder dient de publicatie:

  • gepubliceerd te zijn door een Nederlander of een Nederlandstalige Belg;
  • geschreven te zijn in de Nederlandse of Engelse taal;
  • in zevenvoud te worden ingezonden en voorzien te zijn van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.

Procedure

De inzendtermijn voor de Ds. Visscherprijs 2018 is gesloten, meer informatie over de Ds. Visscherprijs 2020 zal in de loop van 2019 op deze website gepubliceerd worden.