Subsidiering onderzoek

Het Ds Visscherfonds is bereid en in staat daartoe in aanmerking komende onderzoekprojecten op het terrein van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking eenmalig te subsidiëren. De eenmalige financiële bijdrage kan wel over twee of drie jaren worden verdeeld, indien de noodzaak daartoe aanwezig is. Voorwaarde voor subsidiëring is de cofinanciering door een or meer andere instanties. De subsidiëring mag voorts niet worden aangewend voor het dekken can exploitatietekorten. Tenslotte is een financiële verantwoording - ook tussentijds - noodzakelijk, naar een zicht op de inhoudelijke resultaten van het onderzoek.